Sign In
03/12/2021 |
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2021

Căn cứ Công văn số 216-CV/BTCTU, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020.

Sáng ngày 11/11/2021, được sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Hội đồng thi tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020. Đến dự khai mạc kỳ thi gồm có:

- Đ/c Nguyễn Minh Thủy, UVTV-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi

- Đ/c Lê Thị Mộng Diễm, Hiệu Trưởng trường Chính trị Tỉnh, thành viên Hội đồng thi

- Đ/c Nguyễn Phước Hiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng thi

- Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng thi

- Các đ/c là thành viên Ban Giám sát, Ban coi thi, Tổ thư ký, giúp việc Hội đồng thi


Đ/c Nguyễn Phước Hiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng thi 

thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thi, quyết định thành lập các Ban và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thi

Về dự kỳ thi, có 38 đồng chí là cán bộ công chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tỉnh đủ điều kiện tham gia kỳ thi.


Đ/c Nguyễn Minh Thủy, UVTV-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng thi

quán triệt một số nội dung và tuyên bố khai mạc kỳ thi​


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Hình ảnh mô tả
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền
Hệ số
Bút danh
Tên tác giả
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0