Sign In
02/12/2021 |
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Tiếp tục phát triển tỉnh Bình Dương bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

Sáng 18-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 27 thông qua các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021. ​​​

Tham dự có đồng chí Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành. Phiên họp được trực tuyến đến 09 điểm cầu huyện, thị, thành phố và thực hiện đúng theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phiên họp đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 gắn với mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Phấn đấu ổn định và tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Phi​ên họp

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể: Tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2025: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62,3% - 28% - 2,5% - 7,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân trên 8,7%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 14 - 15%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 9 - 10%/năm. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 9 - 10%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Hàng năm giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 dưới 2,5%; 85% lao động qua đào tạo…

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo: Quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Chương trình phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 2021- 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tập trung nâng cao năng lực điều hành, thay đổi lề lối làm việc, nêu cao vai trò đầu tàu của người lãnh đạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức năng động; lựa chọn những vấn đề cấp bách, thiết thực có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để ưu tiên chỉ đạo thực hiện. Các cấp, các ngành phải bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển để xây dựng cụ thể hóa thành các chương trình, dự án để triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên…​

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Hình ảnh mô tả
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền
Hệ số
Bút danh
Tên tác giả
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0